Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   • de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
   • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy- en cookieverklaring

Verklaring van De Kraftkantine

Bij het gebruik van onze website kraftkantine.nl & dekraftkantine.nl en de diensten op deze website (beiden hierna: de Website) worden in sommige gevallen persoonsgegevens gebruikt. Bij dit gebruik wordt steeds gehandeld in overeenstemming met privacy regels die zijn neergelegd in onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Hieronder in deze Privacy- en cookieverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en cookies. Mocht je nog nadere vragen hebben dan kun je je wenden tot De Kraftkantine, Slachthuiskade 10U, Poeldijk, 2685 LN. Telefoon +31 6 24 14 42 23. Per e-mail zijn wij bereikbaar op: vragen@dekraftkantine.nl.

Welke gegevens verwerken wij?
Bij je aanmelding voor de De Kraftkantine nieuwsbrief vragen we je om je naam en e-mail adres. We verzamelen ook geautomatiseerde gegenereerde informatie over het surfgedrag op onze website. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres en (sessie-)cookies. Over deze cookies vind je hieronder meer.

Voor welke doeleinden worden de gegevens gebruikt?
De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de diensten van onze Website. Denk daarbij aan het versturen van nieuwsbrieven (slechts na een opt-in). De gegevens die wij verkrijgen in verband met het gebruik van onze website gebruiken wij ook voor het verzamelen van (geanonimiseerde) statistische gegevens. Dit doen wij om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. We gebruiken persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze diensten en onze Website en om verlies en fraude te voorkomen.

Doorgifte aan derden
Wij kunnen verkregen persoonsgegevens aan anderen doorgeven voor zover dit met het oog op de hierboven omschreven doeleinden noodzakelijk is voor de uitvoering van overeenkomsten. Wij kunnen ook persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting doorgeven aan de overheid of gerechtelijke instanties.

Beveiliging en bewaren
Wij proberen altijd er voor te zorgen dat persoonsgegevens goed beveiligd worden. Zo maken wij op onze Website gebruik van een versleutelde verbinding (SSL/TLS). Van onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens eisen wij dat zij daar vertrouwelijk en volgens de privacy regels mee omgaan. Met eventuele derden die betrokken zijn bij de bewerking van persoonsgegevens hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de behandeling en de beveiliging van persoonsgegevens. Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is.

Inzage, correctie en wijziging van gegevens
Een gebruiker van onze website kan ons altijd verzoeken om inzage in en/of correctie of verwijdering van de gegevens die wij van hem/haar hebben verwerkt, door contact op te nemen met ons via de hierboven opgenomen adresgegevens. Wij zullen binnen 4 weken op dit verzoek reageren.

Cookies
Elke website/applicatie is wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en in sommige gevallen voor dit gebruik toestemming te vragen. Ook onze website maakt gebruik van deze cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je computer. In een cookie zijn geen persoonlijke gegevens als naam, adres etc. opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn veilig voor je pc, tablet of telefoon. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je onze website bezoekt en om bijvoorbeeld te zorgen dat de website goed en eenvoudig voor je werkt.

Welke cookies gebruiken wij?
Onze website maakt gebruik van de volgende cookies:Functionele cookiesDit zijn noodzakelijke cookies om naar behoren te kunnen surfen door de sites. Met behulp van deze cookies wordt bijvoorbeeld onthouden of je browser gebruik maakt van javascript. Analytische cookiesWij gebruiken op onze website Google Analytics-cookies. Wij hebben waarborgen getroffen om ervoor te zorgen dat het gebruik van deze cookies zorgvuldig en in overeenstemming met de geldende privacyregels geschiedt. Zo is er voor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te maskeren, het delen van gegevens met Google uitgezet en wordt er  geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe kun je cookies uitzetten?
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.nHet uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat bepaalde inhoud en/of een of meer functionaliteiten op de website/applicaties niet meer beschikbaar zijn.Indien je cookies van derden wilt uitschakelen kun je dit ook aangeven op de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/.

Wijziging Privacy- en cookieverklaring
Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring in de toekomst uitbreiden of wijzigen. Belangrijke en/of ingrijpende wijzigingen zullen wij op een duidelijke manier communiceren, en waar nodig zullen wij om ondubbelzinnige toestemming verzoeken. Door daarna gebruik te blijven maken van onze website ga je akkoord met eventuele wijzigingen. Houd voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina in de gaten.